Norsk Borreliose Senter

Spørreskjema

Vi vil at du skal printe ut og svare på alle spørsmålene i skjema I før du kommer til timen hos legen. Dette vil gjøre det lettere for deg og legen å få fram hele sykehistorien og huske viktige detaljer som kan ha betydning for utredningen og behandlingen.
ALLE NYE PASIENTER MÅ FYLLE UT SKJEMAET OG TA DET MED TIL LEGEN VED FØRSTEGANGSKONSULTASJONEN. Dette er svært viktig for å kunne vurdere din helsetilstand og få fram detaljene i din sykehistorie, slik at legen får mest mulig informasjon til å vurdere evt. medisinsk behandling.


Last ned: Skjemaer Borreliose Hjem|Behandling|Utredning|Pasienterfaringer|Forskning|Spørreskjema|Helsetilsynet|Kontakt oss
Norsk Borreliose Senter © 2011