Norsk Borreliose Senter

Utredning

For å kunne påvise en kronisk aktiv borreliainfeksjon er det ofte nødvendig å ta utvidete blodprøver utover vanlige antistoffprøver, da disse er helt normale hos de fleste i en kronisk fase av sykdomsutviklingen. Selv en spinalvæskeundersøkelse vil oftest være helt normal, dersom det er mer enn 6-12 måneder siden man ble infisert av borreliabakterien. Normale antistoffprøver og spinalvæskeprøve utelukker derfor ikke nødvendigvis en borreliose.

Våre hovedtester på kronisk borreliose er disse:

1. Borreliascreening med analyser av 4 hovedtester mot borrelia, pris p.t. kr. 5,100.
2. Full borreliascreening med inkludert analyser av to andre infeksjoner som ofte ses hos mange pasienter, pris p.t.
    kr. 6.600.
3. Kontrolltester på borrelia som gjøres underveis i behandlingen, priser fra kr. 1.300 - 3.100.
4. Tester av ulike virus og bakterier som kan forekomme samtidig med borreliainfeksjon eller alene, priser fra kr. 800 - 
    2.200.

Alle tester gjøres i samarbeid med BMLab i Norge og Infectolab i Tyskland. Faktura på testene blir tilsendt med svarbrev på analysene fra BMLab.

Blodprøvene tas vanligvis ved førstegangskonsultasjonen hos legen. Ved neste konsultasjon etter ca. 3-4 uker, vil den medisinske behandlingen bli startet, dersom prøvesvarene påviser kronisk infeksjon, og det ellers er medisinsk indikasjon for slik behandling. Ved nærmere avtale kan borreliatestene tas ca. 3 - 4 uker før timen hos legen, dersom du bor langt unna eller av andre grunner bør ta prøvene først. Kontakt resepsjonen om dette.
Testresultatene vil kun bli gjennomgått sammen med legen ved førstegangskonsultasjonen og ikke på forhånd pr. mail eller telefon, da legene på grunn av stor pågang ikke har kapasitet til å "forhåndskonsultere" nye pasienter. Vi ber om forståelse for dette.Hjem|Behandling|Utredning|Pasienterfaringer|Forskning|Spørreskjema|Helsetilsynet|Kontakt oss
Norsk Borreliose Senter © 2011