Behandling

Komplett borreliosebehandling dreier seg ikke bare om medisinsk behandling med flere typer antibiotika og andre legemidler, men også andre behandlingsformer, bedret kosthold og sunnere livsstil som ivaretar hele menneskets og kroppens totale helse.
Filosofien bak dette er at vi ikke bare behandler en infeksjon, men hele mennesket som er blitt syk av en kronisk infeksjon.

Borreliosebehandlingen består derfor av følgende:

1. Medisinsk behandling med legemidler eller intravenøs behandling foreskrevet av legen. Legen kan kun starte behandlingen ved personlig oppmøte i klinikken og etter en grundig gjennomgang av sykehistorien, annen tidligere medisinsk utredning og at de utvidete blodprøvene viser en kronisk infeksjon med borrelia eller/og andre kron.infeksjoner/koinfeksjoner.
2. Kostterapi og kostoptimalisering i samråd med vår ernæringsterapeut/spesialsykepleier. Du må selv bestille time i resepsjonen til kostholdsbehandling, da denne skjer utenom legetimen.
3. Biologiske tester og bio-medisinsk behandling, immunstimulerende behandling, samt flere komplementære behandlingstilbud som skal aktivere kroppen og immunforsvaret til å motvirke infeksjonstilstanden og bedre kroppens allmenne helse. Du vil få nærmere info om dette i klinikken, da dette anbefales på individuell basis.
4. Vi har nå startet opp dokumenterte urtemedisinske behandlinger for de som ikke tåler antibiotika eller vil unngå langvarig behandling med antibiotika.

NB! DET ER VIKTIG AT NYE PASIENTER HAR MED SEG JOURNALKOPI FRA FASTLEGE ELLER/OG EPIKRISE FRA SYKEHUS/SPESIALISTHELSETJESTEN TIL FØRSTEGANGSTIMEN HOS LEGEN.

Du må også ta med ferdig utfylt spørreskjema som du kan laste ned på siden "Spørreskjema".

Be gjerne om kopi av notatet legen skriver som du kan ta med tilbake til fastlegen, slik at denne kan følge med i behandlingen du får.
Dersom fastlegen ønsker et mer direkte samarbeid om behandlingen, kan han få direkte tilgang til kontakt med behandlende lege i klinikken via våre direkte mailadresser.
Dette er viktig for at både du, fastlegen og vi skal kunne samarbeide best mulig om din helse framover.
På denne måten kan vi unngå misforståelser og unødvendige konflikter vedr. din behandling.

Les mer

Hurtiglenker

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.