Helsetilsynet

Klage på vedtak om tilbakekall av min autorisasjon som lege av 2. sept. 2013.

Les mitt klagebrev her

Tidligere helseminister Jonas G. Støre.
Jonas G. Støre ble informert om Helsetilsynets sak mot meg allerede lenge før vedtaket av 2. september. Han kunne derfor, dersom han hadde villet det, stoppet Helsetilsynets prosess om å frata meg autorisasjonen. Dette gjorde han ikke. Han svarte heller aldri på mine mailhenvendelser til ham.
Les mer

Helsetilsynet har ved sitt avslag gjort følgende:
- forårsaket at mange hundre norske pasienter har blitt pasientflyktninger til utlandet. Dette er alvorlig syke som dermed har fått en ekstra og unødvendig stor belastning, ikke minst økonomisk, for å kunne bli friske.
- påtatt seg fortolkningsrollen av gjeldende retningslinjer som de to ganger tidligere skriftlig har sagt tilhører Helsedirektoratet
- valgt å se bort fra nyere, internasjonal medisinsk forskning på borreliose
- satt til side prinsippet i Helsinkideklarasjonen om legens rett til å behandle pasienten etter pkt. 32 i deklarasjonen
- fratatt meg muligheten til å drive offentlig godkjent forskning på pasientgruppen for å dokumentere behandlingseffekten
- ikke tatt til etterretning de mange titalls pasientklager mot HT`s vedtak fra behandlede pasienter som har blitt friske av behandlingen i klinikken, samt tusentalls underskrifter fra pasienter og pårørende som mente seg fratatt et viktig behandlingstilbud.

Helsetilsynet kunne ha valgt en annen og bedre løsning.
Dersom HT hadde villet ta hensyn til pasientgruppen og de mange alvorlig syke, så hadde de kunnet valgt en annen måte å behandle denne saken på. De kunne ha valgt å gjøre følgende:
1. Gitt vår behandling og klinikken en midlertidig dispensasjon fra gjeldende retningslinjer for borreliabehandling i samarbeid med Helsedirektoratet.
2. Godkjent behandlingen som "eksperimentell behandling" i en begrenset tidsperiode, inntil vi fikk muligheten til å gjennomføre godkjent klinisk forskning på pasientgruppen for å kunne dokumentere effekten av behandlingen.
3. Dersom slik forskning hadde vist gode pasientresultater og liten medisinsk risiko, kunne Helsetilsynet ha godkjent behandlingen og klinikken som et privat behandlingstilbud.
4. Sørget for at denne pasientgruppen fikk et tilsvarende og landsdekkende behandlingstilbud i det offentlige helsevesen, slik at behovet for en privatklinikk ikke lenger var nødvendig.
 
En slik framgangsmåte ville ha vært mye mer "demokratisk" og hensyntatt alle forhold og de mange kronisk syke på best mulig måte. I stedet har Helsetilsynet i ettertid startet jakt på alle allmennleger/fastleger som behandler borreliasyke pasienter utover retningslinjenes anbefalinger for å straffe disse. Tilsynets håndtering blir nå beskrevet som en helseskandale uten sidestykke av mange pasienter, pårørende, men også av mange leger som ikke tør stå fram av redsel for å miste sine lisenser. Dette er helt uverdig et demokratisk og vennligsinnet land som Norge. Ingen andre land i Europa eller Øst-Europa har gjort eller gjør noe lignende mot kronisk syke og de leger som prøver alt de kan for å hjelpe og helbrede alvorlig syke.

Den nye regjeringen, statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Statsminister Erna Solberg skrev i mail til meg i desember 2013 der hun lovte å følge opp denne saken med de borreliosesyke og bedring av behandlingtilbudet i helsevesenet. Men det har pr. i dag ikke skjedd mer i denne saken, da både hun og helseminister Bent Høie har overlatt denne saken til fagmiljøene, embetsverket og byråkratene som ikke ønsker noen endringer i behandlingstilbudet. Det er derfor nå nærmest helt umulig for pasienter å få adekvat behandling i helsevesenet, fordi langtidsbehandling er blitt stemplet som farlig og ulovlig av fagmiljøene og Statens helsetilsyn. Resultatet er at hundrevis av alvorlig kronisk syke nå må reise utenlands for å få gjennomført behandling. Og for de som ikke har økonomi til det ,eller er for syke til å klare en slik belastende behandlingsreise, er konsekvensen en forverret sykdomstilstand og invalidisering.
Staten har altså forårsaket er betydelig strøm av HELSEFLYKTNINGER ut av Norge. Og det skjer under en blåblå regjering som har latt seg presse av sterke aktører i fagmiljøene til taushet og passivitet.
Det haster for Høyre og regjeringen å bevise at de virkelig ønsker "muligheter for alle" pasienter, og at "Norge virkelig trenger nye idèer og bedre løsninger", slik det står i programmet deres - også for de kronisk syke av infeksjonssykdommen borreliose.

Mange tusen pasienter og pårørende stemte Høyre til Stortingsvalget i 2013. Det gjør de ikke en gang til, dersom politikerne ikke griper inn for disse pasientene framover.Hurtiglenker

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.