Bartonella

Bartonella er en gram-negativ bakterie. Minst 25 former for bartonellabakterier er nå kjent, hvor minst 12 til 14 er antatt å kunne gi sykdom hos mennesker,
Bartonella henselae er også kjent som katteklorfeber (cat scratch disease) og kan smitte fra katter til mennesker.
Bartonella quintana er også kjent som skyttergravsfeber og kan smitte ved menneskelus.
Også i deler av Norge er det de senere år blitt påvist Bartonella schoenbuchensis i hjortelus. Det er meldt om kløende utslett etter at mennesker er bitt av hjortelusflue som typisk varer ti til fjorten dager eller i verste fall ett år.

Hurtiglenker

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.