Babesia

Babesia er en encellet protozoan blodparasitt som man har påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg. Det finnes over 100 varianter av Babesia-parasitten, men kun fire typer gir normalt sykdom hos mennesker: Babesia microti, Babesia duncani, Babesia divergens, og Babesia venatorum. Babesia kan smitte fra flått til mennesker (zoonose). Parasitten angriper i hovedsak røde blodceller og kan gi feber og frysninger som kommer og går, influensalignende tilstand, leddsmerter, følelse av mangel på luft, og stor utmattelse. Symptomene kan imidlertid variere betydelig fra babesiavariant til babesiavariant og individuelt mellom personer.

I Norge ble man under en studie gjort i 2012 overasket over at utbredelsen av Babesia venatorum var såpass stor blant flått på Sørlandet som den var. Ca 1% av flåtten der fikk påvist Babesia duncani.

Veterinærinstituttet har i 2012 varslet om faren for at både dyr og mennesker kan få denne parasitten ved flåttbitt: «Babesia er en encellet parasitt som finnes i mange ulike varianter. Nå viser en ny studie at variasjonen og delvis utbredelsen av slike Babesia-arter i flått i Norge er større enn forventet. Tre nye varianter er nå funnet i Norge. Utbredelsen og mangfoldet utgjør en ny potensiell smittetrussel overfor husdyr og mennesker ved flåttbitt i Norge.»

Hurtiglenker

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.