• Norsk

  Borrelia

  » Borrelia er en fellesbetegnelse på over hundre forskjellige bakterier. Borrelia burgdorferi sensu lato er samlebetegnelsen

 • Norsk

  Bartonella

  » Bartonella er en gram-negativ bakterie. Minst 25 former for bartonellabakterier er nå kjent, hvor minst 12 til 14

 • Norsk

  Babesia

  » Babesia er en encellet protozoan blodparasitt som man har påvist i blant annet flått, trekkfugler og kveg.

Nyheter

 • Flåttkonferanse

  December 18, 2013» NorTick (The Norwegian Network of Tick Research) har sin årlige konferanse for helsepersonell i Stavanger fra 5. – 6. Februar 2014


 • Tuberkulose vs Borreliose

  October 21, 2013» Det er økende forekomst av nye tilfeller tuberkulose i Norge. Kunnskapen om denne bakterien og den nødvendige medikamentelle behandlingen av


Se alle nyheter»

Velkommen til Norsk Borreliose Senter

Norsk Borreliose SenterSenteret er stengt fra 27.sept., da helsetilsynet i vedtak av 2. sept. har bestemt å frata meg, Rolf Luneng, min legeautorisasjon.

Vedtaket er ikke bare en tilbaketrekking av min autorisasjon, det er i like stor grad en fradømmelse av pasientens rett til og behov for medisinsk behandling og mulighetene til å bli friske.

Vedtaket er således i strid med det mandat og målsetning HT skal ha i å ivareta pasientenes rettigheter til best mulig behandling.

HT `s vedtak må anses som et klart brudd på Helsinkideklarasjonen som sier følgende:

"I behandlingen av en pasient der det ikke finnes dokumenterte forebyggende, diagnostiske og terapeutiske metoder, eller der slike metoder ikke har virket, må legen, med pasientens informerte samtykke, stå fritt til å benytte seg av forebyggende, diagnostiske og terapeutiske tiltak som er nye eller uprøvde, når tiltakene etter legens skjønn gir håp om å redde liv, gjenvinne helse eller lindre lidelse."
 
Min behandling er helt i samsvar med disse etiske retningslinjene. 
http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/etikk/internasjonalt/helsinkideklarasjonen/helsinkideklarasjonen-fra-verdens-legeforening/

Klagen på vedtaket ble 24. sept. sendt inn til Helsetilsynet.
Mange pasienter har sendt inn sine historier og over 4000 pasienter og pårørende m.fl. har signert på en underskriftskampanje mot Helsetilsynets vedtak.

Helsetilsynet har nå pr. 21. okt. videresendt min klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd uten videre vurdering av og kommentarer til min klage.
Saksbehandlingstiden er oppgitt til gjennomsnittlig 4 måneder.
Les mer om saken under siden Helsetilsynet.
OBS. Ny mailadresse for kontakt med Rolf Luneng er

Hurtiglenker

Sosiale medier

FacebookGoogle+YouTube

Kontakt oss

Norsk Borreliose Senter
Adresse vil komme her
Oslo, Norway.
Telefon:+47 00 00 00 00
© 2013 Norsk Borreliose Senter. All rights reserved.